chương trình

tour Tết

du lịch mới lạ hấp dẫn giá rẻ cao cấp chất lượng
Tọa đàm về các giải pháp bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên
Ngày 24/5, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Tuyên giáo T.Ư, Viện Nghiên cứu phát triển Phương Ðông và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức tọa đàm khoa học về giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa Tây Nguyên.

Tọa đàm về các giải pháp bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên

Các tham luận tại tọa đàm nêu bật ý nghĩa của vùng văn hóa Tây Nguyên phong phú và đậm đà bản sắc; nhấn mạnh cần bảo tồn văn hóa Tây Nguyên có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di sản, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Ðiều quan trọng là phải sớm xây dựng đội ngũ trí thức là người dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn, có tâm huyết trong sưu tầm, sáng tác, phục hồi và phát triển một số loại hình nghệ thuật truyền thống Tây Nguyên có nguy cơ thất truyền. Quy hoạch lại thiết chế làng ở Tây Nguyên một cách hệ thống theo mô hình đồng nhất từng cộng đồng để thuận lợi cho việc quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, phát triển các loại hình văn hóa Tây Nguyên cần gắn với việc phát triển du lịch và lễ hội. Qua đó, tạo điều kiện cho cư dân có thu nhập, nhằm cải thiện đời sống cộng đồng.

Nguồn: Báo Nhân dân