chương trình

tour Tết

du lịch mới lạ hấp dẫn giá rẻ cao cấp chất lượng
Thêm các chuyến tàu hỏa đến Phan Thiết, Nha Trang
Ga Sài Gòn cho biết, kể từ ngày 16/6 – 27/7, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu PT4/PT3 từ Sài Gòn đến Phan Thiết và ngược lại.

Trước ngày 16/6, đôi tàu này chỉ chạy vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật.

Tàu PT4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 17h30, đến Phan Thiết lúc 21h28; tàu PT3 xuất phát ga Phan Thiết lúc 22h50, đến Sài Gòn lúc 5h30.


ga xe lửa đi Phan Thiết và Nha Trang


Công ty cũng lập thêm đôi tàu SN6/SN5 từ Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại, trong đó tàu SN6 chạy ga Sài Gòn các ngày: 18, 19, 25, 26, 29, 30.6 và 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12/7; tàu SN5 chạy ga Nha Trang các ngày: 21, 22, 28, 29, 30.6 và 1, 2, 4, 5, 6, 07, 11, 12, 13/7.

Tàu SN6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h50, đến Nha Trang lúc 8h18; tàu SN5 xuất phát ga Nha Trang lúc 17h10, đến Sài Gòn lúc  2h47.


Nguồn: tinnong.vn