chương trình

tour Tết

du lịch mới lạ hấp dẫn giá rẻ cao cấp chất lượng
Khánh thành nâng cấp Khu di tích Ba Tơ - Quãng Ngãi
Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Công trình nâng cấp Khu di tích Ba Tơ.

di tích Ba Tơ Quãng NgãiCông trình do Bộ Tư lệnh Quân khu V phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đầu tư, nâng cấp xây dựng lại Bia lưu niệm nơi thành lập Đội Du kích Ba Tơ, Tiểu đoàn 19 và một số hạng mục hạ tầng cơ sở. Công trình có tổng đầu tư trên 5 tỷ đồng, được thực hiện từ tháng 4-7/2014.


Khi đi vào hoạt động, Công trình sẽ làm phong phú thêm quần thể di tích quốc gia về văn hóa, lịch sử cách mạng của Ba Tơ anh hùng, đồng thời là địa chỉ đỏ để tiếp tục giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên, quân và dân Khu 5 lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng bất khuất của dân tộc. Qua đó, củng cố quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Năm 1980, Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ VHTTDL, xếp hạng Sân vận động Ba Tơ “Nơi tuyên bố khởi nghĩa và thành lập Đội du kích Ba Tơ” là di tích cấp Quốc gia. Năm 1995, địa phương đã đầu tư phục dựng các hạng mục công trình trong đó có di tích nơi thành lập Đội du kích Ba Tơ và Tiểu đoàn 19, qua nhiều năm hoạt động di tích đã xuống cấp.

 

(Bộ Văn Hóa Thể Thảo - Du Lịch)